Natječaj za prijem vatrogasca na neodređeno 2022.03

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na puno neodređeno radno vrijeme, na radno mjesto Vatrogasca, 2 (dva) izvršitelja, uz probni rad od šest mjeseci

     Kandidat koji se prima na radno mjesto vatrogasca mora ispunjavati sljedeće uvjete za zasnivanje radnog odnosa:

  • mora imati hrvatsko državljanstvo
  • da je mlađa od 30 (trideset) godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca
  • da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera
  • da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
  • ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
  • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena dijela protiv imovine (glava XXIII.), i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 125/11.,144/12.,56.15.,61/15.,101/17.,118/18 i 125/19.)
  • položen vozački ispit B kategorije.

Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni.

Natječaj...

Odluka o raspisivanju natječaja...

Suglasnot za raspisivanje natječaja...

Odluka o odabiru kandidata...

Suglasnost na Odluku o odabiru kandidata...

Rok za prijeve je do: 5. travnja 2022.