Cjenik usluga vatrodojave

Izmjene i dopune cjenik za usluge vatrodojavne centrale... (23. prosinca 2022.)

Izmjene i dopune cjenik za usluge vatrodojavne centrale... (01. rujna 2022.)

Izmjene i dopune cjenika za usluge vatrodojavne centrale... (18. veljače 2022.)


Cjenikom se utvrđuju cijene usluga vatrodojave koju pruža Javna vatrogasna postrojba Grada Požege. Usluge sepružaju pravnim i fizičkim osobama, s time da nije ugrožena osnovna vatrogasna djelatnost, sukladno članku 44. stavak 2 i 5. Zakona o vatrogastvu 125/19.

 

Izvod iz cjenika:

Red. br.

Broj javljača požara

Cijena u €/mjesec

1.

1-8

17,00

2.

9-17

26,00

3.

18-26

35,00

4.

27-35

45,00

5.

36-44

54,00

6.

45-53

63,00

7.

54-62

72,00

8.

63-71

82,00

9.

72-80

91,00

10.

81-89

100,00

11.

90-98

110,00

12.

99-107

119,00

13.

108-116

128,00

14.

117-125

138,00

15.

126-134

145,00

16.

135-143

156,00

17.

144-152

165,00

18.

153-161

175,00

19.

162-170

184,00

20.

171-179

193,00

 

Korisnik usluge dužan je izvršiti uplatu prema Cjeniku na račun Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege na broj: HR8123600001835100008, u roku 30 dana od obavljene usluge.