Praktični dio osposobljavanja vatrogasaca

Nakon teoretske nastave koja je trajala 2 tjedna, kandidati su odradili i praktične vježbe. Prije vježbi, kandidati su pristupili pismenom ispitu koji je uspješno položilo 40 kandidata. Uz maksimalni angažman 7 naših djelatnika rezultati su pozitivni. Čestitke novim vatrogaskinjama i vatrogascima, nadamo se da ćemo se i dalje družiti na vježbama, a što manje na intervencijama.