Intervencija gašenja požara u Škrabutniku

Dojavom od Centra 112 o požaru otvorenog prostora u naselju Škrabutnik izlazi šumsko vozilo na intervenciju. Naknadno dolazi informacija da se radi o požaru gospodarskog objekta te se na intervenciju upućuje i navalno vozilo. U gašenju su sudjelovala 4 vatrogasca, te je spriječeno širenje požara na susjedne objekte.